Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Máy bay, trở thành một phương tiện vận chuyển phổ biến, không chỉ làm cho hành trình trở nên thuận tiện mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các hoạt động như công tác, du lịch, hoặc đơn giản là việc quay về quê nhà với sự tiện lợi về thời gian và dịch vụ chuyên nghiệp hơn so với các phương tiện khác. Trước tình hình này, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược an sinh cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân.
Đối diện với những rủi ro không lường trước được trong việc sử dụng phương tiện không gian, bảo hiểm hàng không đem đến sự an tâm và bảo vệ tối ưu cho hành khách cũng như tài sản. Không chỉ là một xu hướng, mà đây còn là sự đáp ứng thông minh trước những thách thức mà hệ thống giao thông hàng không ngày càng đối mặt.

Bảo hiểm hàng hoá trên máy bay
Bảo hiểm hàng không đem đến sự an tâm và bảo vệ tối ưu cho hành khách cũng như tài sản

Tìm hiểu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không là gì?

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người vận chuyển hoặc chủ sở hữu hàng hóa khỏi những tổn thất, hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không. Nó cung cấp một lớp an ninh cho các đối tác tham gia trong chuỗi cung ứng và đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng không.

Bảo hiểm này chủ yếu bảo vệ chống lại nhiều rủi ro khác nhau. Trước hết, đó là mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa có thể phát sinh do tai nạn, va chạm, rơi vỡ, hoặc thậm chí cháy nổ. Thứ hai, bảo hiểm này cũng bao gồm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa có thể xuất phát từ hành động của con người như trộm cắp, cướp giật. Cuối cùng, nó bảo vệ cả trước những tác động của nguyên nhân khách quan như thiên tai, thời tiết xấu.

Có hai loại chính của bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không. Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển hàng không tập trung vào trách nhiệm của người vận chuyển đối với hàng hóa, trong khi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không tập trung vào bảo vệ hàng hóa của người gửi trong quá trình vận chuyển.

Phí bảo hiểm được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm giá trị của hàng hóa, loại hàng hóa, phương thức vận chuyển, chiều dài của tuyến đường vận chuyển, và mức độ rủi ro. Đối với người vận chuyển và chủ sở hữu hàng hóa, bảo hiểm này mang lại nhiều lợi ích quan trọng như bảo vệ tài sản, giảm thiểu rủi ro kinh doanh, và tăng cường uy tín doanh nghiệp.

Trong quá trình lựa chọn công ty bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hàng không, việc cân nhắc uy tín của công ty, chính sách bảo hiểm, phí bảo hiểm, và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng là quan trọng để đảm bảo sự an tâm và hỗ trợ tốt nhất cho mọi bên liên quan.

Những điều khoản bảo hiểm vận chuyển hàng hóa đường hàng không hiện nay

Bảo hiểm hàng hoá trên máy bay

Rủi ro được bảo hiểm

Bảo hiểm này đóng vai trò là một vệ án toàn diện, đảm bảo chủ sở hữu đối tượng bảo hiểm trước mọi rủi ro về tổn thất hoặc tổn hại trong quá trình vận chuyển, tuy nhiên, điều này được xác định chặt chẽ bởi các điểm loại trừ quy định chi tiết tại Điều 2 dưới đây.

Những loại trừ

Bảo hiểm này đặt ra các hạn chế chi tiết để xác định rõ ràng phạm vi của sự bảo vệ. Dưới đây là những điểm loại trừ cụ thể mà bảo hiểm không bảo hiểm cho:

Các Trường Hợp Không Được Bảo Hiểm:

 • Hành Vi Xấu Cố Ý: Bảo hiểm không áp dụng trong trường hợp tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí phát sinh từ hành vi xấu cố ý của người được bảo hiểm.
 • Rò Rỉ Thông Thường và Hao Hụt Trọng Lượng: Bảo hiểm không bảo hiểm cho rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng, giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm.
 • Đóng Gói Chưa Đầy Đủ hoặc Không Thích Hợp: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí do đóng gói hoặc chuẩn bị chưa đầy đủ hoặc không thích hợp không được bảo hiểm, trừ khi quá trình đóng gói được thực hiện trước khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc do người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ thực hiện.
 • Khuyết Tật hoặc Tính Chất Sẵn Có: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí do khuyết tật hoặc tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm không nằm trong phạm vi bảo hiểm.
 • Tình Trạng Không Thích Hợp của Phương Tiện Vận Chuyển: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng không thích hợp của máy bay, phương tiện vận chuyển, container, hoặc thùng hàng không được bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ biết được riêng về tình trạng không thích hợp này vào thời điểm xếp hàng.
 • Tổn Thất do Chậm Trễ: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ, ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.
 • Tình Trạng Tài Chính Không Thể Đảm Bảo: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ, người quản lý, người thuê, hoặc người khai thác máy bay.
 • Sử Dụng Vũ Khí Chiến Tranh và Nguyên Tác Hạt Nhân: Tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng vũ khí chiến tranh có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân, và/hoặc phản ứng hạt nhân, hay nguyên tử, hoặc các chất phóng xạ tương tự.

Các Trường Hợp Không Bảo Hiểm Do Hành Động Ngoại Lệ:

 • Chiến Tranh, Nội Chiến, và Biến Cố Liên Quan: Bảo hiểm không áp dụng trong trường hợp chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa, xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến.
 • Chiếm Đóng và Bắt Giữ: Bảo hiểm không áp dụng cho tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí gây ra bởi chiếm đóng, bắt giữ, kiềm chế, hay cầm giữ, trừ khi do không tặc và hậu quả của những hành động đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có.
 • Vũ Khí Chiến Tranh Trôi Dạt: Bảo hiểm không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí gây ra bởi mìn, thủy lôi, bom trôi dạt, hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác.

Trường Hợp Cụ Thể Không Được Bảo Hiểm:

 • Người Đình Công và Cuộc Đình Công: Bảo hiểm không áp dụng cho tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự, hoặc bạo động.
 • Hậu Quả của Cuộc Đình Công và Rối Loạn Lao Động: Bảo hiểm không áp dụng cho tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí là hậu quả từ các cuộc đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, hoặc phá rối trật tự.
 • Hành Động Khủng Bố và Chính Trị: Bảo hiểm không áp dụng cho tổn thất, tổn hại, hoặc chi phí gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

Thời hạn bảo hiểm

Điều khoản của một hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa. Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực khi hàng hóa rời kho hoặc nơi chứa tại địa điểm ghi trong hợp đồng và/hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiệu lực kéo dài trong quá trình vận chuyển thông thường và kết thúc tại một trong các điểm sau đây, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước:

 • Khi Giao Hàng vào Kho Cuối Cùng: Khi giao hàng vào kho của người nhận hàng, kho hoặc nơi chứa hàng cuối cùng tại nơi nhận được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Khi Giao Hàng vào Kho Hoặc Nơi Chứa Hàng Khác: Khi giao hàng vào bất kỳ kho hoặc nơi chứa hàng nào khác, có thể trước khi tới hoặc tại nơi nhận hàng được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Mục đích sử dụng nơi chứa hàng có thể bao gồm để chứa hàng, phân phối, hoặc sau 30 ngày kể từ khi hoàn thành việc dỡ đối tượng được bảo hiểm khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng.

Bảo hiểm giữ nguyên hiệu lực trong những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm, như chậm trễ, sự chệch hướng khi bay, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải. Trong trường hợp hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hoặc nơi không đúng với địa điểm nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm, hoặc nếu vận chuyển kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng, bảo hiểm sẽ kết thúc, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản để tiếp tục bảo hiểm được gửi đến công ty bảo hiểm trong thời hạn hiệu lực, với điều kiện được chấp thuận và có thể yêu cầu thanh toán thêm phí bảo hiểm.

Bảo hiểm có thể tiếp tục đến khi hàng hóa được bán và giao tại địa điểm đó, hoặc trong 30 ngày kể từ khi hàng hóa đến địa điểm đó, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước. Nếu người được bảo hiểm thay đổi nơi nhận hàng sau khi bảo hiểm có hiệu lực, bảo hiểm vẫn tiếp tục với điều kiện phải thông báo bằng văn bản và được chấp thuận bởi công ty bảo hiểm với mức phí và điều kiện bảo hiểm thỏa thuận riêng.

Bảo hiểm hàng hoá

Khiếu nại và bồi thường khi vận chuyển

Để nhận bồi thường, người được bảo hiểm cần có quyền lợi đối với đối tượng bảo hiểm khi tổn thất xảy ra.

 • Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, trừ khi người được bảo hiểm biết về tổn thất trước khi ký kết hợp đồng.
 • Trong trường hợp kết thúc hành trình ở nơi không phải nơi nhận hàng ghi trong hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn trả mọi chi phí phát sinh thêm cho dỡ hàng, lưu kho, và gửi hàng tới nơi nhận.
 • Bảo hiểm không bồi thường tổn thất toàn bộ, trừ khi đối tượng bảo hiểm không thể tránh khỏi hoặc chi phí vượt quá giá trị hàng.
 • Nếu người được bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm, giá trị thỏa thuận được tính tỷ lệ với tổng số tiền bảo hiểm, và bồi thường sẽ theo tỷ lệ này.

Trong trường hợp bảo hiểm giá trị tăng thêm, giá trị hàng được xem xét trong tỷ lệ với tổng số tiền bảo hiểm, và bồi thường sẽ theo tỷ lệ này. Người được bảo hiểm cần cung cấp bằng chứng về số tiền bảo hiểm của các hợp đồng khác khi có khiếu nại.

Hạn chế tổn thất khi vận chuyển

Người được bảo hiểm, cùng những người làm công và đại lý, phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất trong phạm vi bồi thường bảo hiểm theo các quy định chi tiết sau:

 • Thực hiện Mọi Biện Pháp Hợp Lý:Thực hiện mọi biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tổn thất. Bảo đảm rằng quyền khiếu nại của người chuyển chở, người nhận ký gửi hàng hóa hoặc các bên thứ ba khác được duy trì và thực hiện một cách thỏa đáng.
 • Trách Nhiệm Tài Chính của Chúng Tôi: Chúng tôi không chỉ chịu trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm mà còn phải hoàn trả mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng cho người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.
 • Không Gây Ảnh Hưởng Đến Quyền Lợi: Mọi biện pháp cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi đối tượng bảo hiểm mà chúng tôi hoặc người được bảo hiểm thực hiện không được xem là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận từ bỏ, cũng như không được gây tổn thương đến quyền lợi của các bên liên quan.

Điều này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc giữ vững tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quá trình giải quyết và bồi thường các tổn thất theo điều kiện của hợp đồng bảo hiểm.

Tránh chậm trễ

 • Bảo hiểm này yêu cầu người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ.

Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

 • Thời Hạn Yêu Cầu Bồi Thường: Thời hạn yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, được tính từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp có chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật, thời hạn có thể được điều chỉnh.
 • Thời Hiệu Khởi Kiện: Thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm là ba năm, bắt đầu tính từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Giải Quyết Tranh Chấp: Mọi tranh chấp xuất phát từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam để được giải quyết theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bảo hiểm hàng hoá trên máy bay

Những lợi ích của bảo hiểm hàng không

Đối với vận chuyển hàng hoá

Bảo hiểm hàng hóa đóng một vai trò quan trọng đối với những loại hàng hóa đặc biệt như những vật phẩm dễ vỡ, dễ bị hư hại, hoặc có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển. Điều này mang lại sự an tâm cho cả người bán và người mua, giảm bớt rủi ro và bất tiện trong trường hợp có thất lạc hoặc hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

Bảo hiểm hàng hóa cung cấp sự bảo vệ cho bên mua và bán hàng trước những rủi ro không mong muốn. Trong trường hợp xảy ra thất lạc hoặc hỏng hóc, việc có đầy đủ chứng từ chứng minh lỗi thuộc về những điều kiện được bảo hiểm trong hợp đồng sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Khi điều kiện được đáp ứng, bạn sẽ nhận được khoản bồi hoàn tương ứng với số tiền đã ký kết trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tác động tài chính của bạn mà còn tăng cường lòng tin và chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Với hành khách

Mua bảo hiểm hàng không mang lại nhiều lợi ích quan trọng và hỗ trợ đáng kể trong nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể khi bạn quyết định bảo hiểm cho chuyến bay của mình:

 • Hủy chuyến bay: Nếu chuyến bay bị hủy bởi hãng vận chuyển, bảo hiểm sẽ đảm bảo hoàn lại tiền vé cho bạn. Trong trường hợp lỗi do người mua, bảo hiểm sẽ đền bù số tiền không được hoàn trả từ hãng hàng không hoặc tiền đặt cọc theo điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Chậm chuyến bay: Người mua sẽ được bồi thường cho những chi phí phát sinh trong thời gian chờ đợi, chẳng hạn như chi phí ăn uống hoặc chi phí nghỉ ngơi.
 • Thiệt hại về sức khỏe: Trong trường hợp cần sử dụng các dịch vụ y tế khi duy chuyển, bảo hiểm sẽ chi trả những chi phí này nếu chúng được xác định trong hợp đồng.
 • Thiệt hại về hành lý cá nhân: Bảo hiểm sẽ đền bù cho bạn trong trường hợp hành lý cá nhân bị hư hại, đến chậm hơn chuyến bay, hoặc thậm chí là mất mát.

Lưu ý, trong trường hợp thất lạc hành lý ký gửi, hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm và bồi hoàn chi phí liên quan. Tuy nhiên, bảo hiểm vẫn có thể hỗ trợ trong những tình huống phức tạp hơn và đòi hỏi sự hỗ trợ chi tiết.

Trên đây, LT đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không. Hy vọng rằng thông tin từ bài viết sẽ đem lại sự hiểu biết và giúp bạn có quyết định thông tin và hiệu quả về việc chọn lựa bảo hiểm cho chuyến đi của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách chính xác và đầy đủ. Chúng tôi luôn sẵn lòng để giúp đỡ và mang lại sự an tâm trong mọi hành trình của bạn.