Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm trên thị trường. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu một cách nhanh chóng và chính xác.

Tìm hiểu về các yêu cầu, biện pháp xử lý và vai trò của cơ quan kiểm tra chất lượng giúp bạn đảm bảo rằng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định, góp phần xây dựng thị trường cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều kiện hàng hóa được nhập khẩu

Điều kiện để nhập khẩu hàng nhóm 2 là theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo Khoản 2 Điều 34, hàng hóa nhóm 2 cần được công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quá trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng cần được tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận.

Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Điều kiện hàng hóa được nhập khẩu

Theo Khoản 4 Điều 34, hàng hóa nhóm 2 cần được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 và thực hiện thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật này.

Theo Khoản 2 Điều 27, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu và lưu thông trên thị trường bao gồm kiểm tra sự phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm. Thử nghiệm mẫu cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Điều 35 quy định rằng cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa sẽ tiến hành kiểm tra theo trình tự và thủ tục quy định.

Hồ sơ tiến hành quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hồ sơ tiến hành Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm các tài liệu và thông tin sau:

Hồ sơ tiến hành quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Hồ sơ tiến hành quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Giấy đăng ký kiểm tra cấp Nhà nước về chất lượng của hàng hóa: Đây là giấy tờ chứng nhận rằng công ty hoặc tổ chức đã đăng ký và được cấp phép để thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa.
 • Bản sao công chứng các chứng chỉ chất lượng hàng hóa, sản phẩm: Bao gồm các chứng chỉ chất lượng đã được công nhận và công chứng, nhằm xác nhận rằng hàng hóa hoặc sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.
 • Bản sao có xác nhận của đơn vị nhập sản phẩm, hàng hóa: Đây là văn bản xác nhận từ đơn vị nhập khẩu hàng hóa hoặc sản phẩm, chứng minh rằng hàng hóa được nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu chất lượng.
 • Hóa đơn và vận đơn: Đây là các tài liệu vận chuyển hàng hóa và ghi chú về thông tin liên quan đến đơn hàng, như số lượng, giá trị, vị trí gửi/nhận hàng, ngày tháng.
 • Tờ khai của hàng hóa, sản phẩm: Là thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật, thành phần, tính năng, quy cách của hàng hóa hoặc sản phẩm.
 • Giấy chứng nhận về xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa: Đây là tài liệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa hoặc sản phẩm, thường được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản mô tả hoặc hình ảnh sản phẩm, hàng hóa: Là tài liệu cung cấp mô tả chi tiết hoặc hình ảnh về sản phẩm, hàng hóa, giúp xác định và đối chiếu với hàng hóa thực tế.
 • Mẫu mã sản phẩm, hàng hóa có dấu hợp quy hoặc nhãn phụ: Đây là các mẫu mã sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chứng nhận và có dấu hiệu hợp quy, nhãn phụ, ghi chú các thông tin quan trọng về chất lượng.
 • Bản sao hợp đồng cùng danh mục hàng hóa theo hợp đồng: Đây là bản sao hợp đồng mua bán hoặc cung ứng hàng hóa, kèm theo danh mục chi tiết về các mặt hàng trong hợp đồng.

Quy định này cung cấp các yêu cầu về tài liệu và thông tin cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo tính khách quan trong quá trình kiểm tra. Việc tuân thủ quy định này giúp đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đáng tin cậy trước khi được phân phối hoặc sử dụng.

Hàng hóa xuất nhập khẩu vi phạm thì xử lý thế nào?

Trong trường hợp hàng hóa vi phạm quy định về kiểm tra chất lượng nhập khẩu, các biện pháp xử lý thường được thực hiện như sau:

Hàng hóa xuất nhập khẩu vi phạm thì xử lý thế nào?
Hàng hóa xuất nhập khẩu vi phạm thì xử lý thế nào?
 • Đối với hàng hóa có giấy chứng nhận kết quả đánh giá sự phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm yêu cầu người nhập khẩu khắc phục trước khi xác nhận làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan. Người nhập khẩu cần điều chỉnh, bổ sung nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định và đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng yêu cầu trước khi nhập khẩu.
 • Trong trường hợp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa nhưng không có giấy chứng nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm yêu cầu người nhập khẩu lựa chọn một tổ chức giám định đã được chỉ định hoặc thừa nhận để thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận nhập khẩu tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất. Người nhập khẩu cần yêu cầu một tổ chức giám định có thẩm quyền thực hiện đánh giá và cung cấp giấy chứng nhận phù hợp để chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
 • Khi kết quả thử nghiệm hoặc giám định chất lượng hàng hóa xác định rằng hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Nam, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo mức độ vi phạm và yêu cầu quản lý chất lượng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế hàng hóa. Đồng thời, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để thực hiện.

Sau khi hàng hóa nhập khẩu đã thông quan, nó sẽ được phép lưu thông trên thị trường và phải tuân thủ quy định về kiểm tra chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn trước khi tiếp cận và sử dụng bởi người tiêu dùng.