Bảo hiểm kho hàng là gì? Lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

Kho hàng là nơi lưu trữ hàng hóa, tài sản có giá trị. Do đó, việc bảo vệ kho hàng khỏi những rủi ro như cháy nổ, trộm cắp, thiên tai,… Là vô cùng quan trọng. Bảo hiểm kho hàng là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản của mình trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Bảo hiểm kho hàng là gì?

Bảo hiểm kho hàng là một dịch vụ cung cấp bởi các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản và hàng hóa của doanh nghiệp hoặc cá nhân khi chúng được lưu trữ trong kho lưu trữ, nhà xưởng, hoặc các nơi tương tự. Khi mua bảo hiểm kho hàng, bạn sẽ có sự bảo đảm rằng trong trường hợp xảy ra các rủi ro không mong muốn như cháy, nổ, động đất, lũ lụt, va chạm, hoặc các sự kiện thiên tai khác, bạn sẽ được hưởng khoản bồi thường để khắc phục thiệt hại.

Bảo hiểm kho hàng là gì? Lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

Bảo hiểm kho hàng thường bao gồm các phần sau:

 • Đối tượng bảo hiểm: Đây là tài sản và hàng hóa mà bạn muốn bảo vệ trong quá trình lưu trữ. Đối tượng có thể là hàng tồn kho, thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm hoàn thành và nhiều loại tài sản khác.
 • Rủi ro bảo hiểm: Đây là danh sách các rủi ro cụ thể mà bạn muốn bảo vệ khỏi. Điều này có thể bao gồm cháy, nổ, động đất, lũ lụt, sự cố điện, hỏa hoạn, va chạm, hoặc các tác động khác gây thiệt hại.
 • Phạm vi bảo hiểm: Xác định nơi lưu trữ tài sản và hàng hóa. Phạm vi này có thể bao gồm các kho lưu trữ, nhà xưởng, hoặc các cơ sở khác mà bạn sử dụng để lưu trữ tài sản.
 • Tính phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản và hàng hóa được bảo hiểm, loại rủi ro, điều kiện lưu trữ, và các yếu tố khác.
 • Điều kiện bảo hiểm: Đây là các điều kiện và hạn chế được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Bạn cần đảm bảo bạn hiểu rõ những điều này để tránh bất kỳ tranh chấp nào sau này.

Bảo hiểm kho hàng đem lại sự an tâm và đảm bảo cho việc lưu trữ tài sản và hàng hóa của bạn. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi bạn phải đối mặt với các rủi ro không mong muốn có thể gây thiệt hại đáng kể cho tài sản kinh doanh của bạn.

Các loại bảo hiểm hàng hóa trong kho

Có một số loại bảo hiểm hàng hóa trong kho được cung cấp để bảo vệ tài sản và hàng hóa trong quá trình lưu trữ. Dưới đây là một số loại phổ biến:

Các loại bảo hiểm hàng hóa trong kho
Các loại bảo hiểm hàng hóa trong kho
 • Bảo hiểm cháy nổ: Bảo hiểm này bao gồm việc bảo vệ tài sản và hàng hóa khỏi thiệt hại do cháy hoặc nổ xảy ra trong kho lưu trữ. Đây là loại bảo hiểm quan trọng để đảm bảo sự an toàn của hàng hóa.
 • Bảo hiểm thiên tai: Bảo hiểm này bao gồm các rủi ro từ các sự kiện thiên tai như động đất, lũ lụt, bão, sóng thần, và sự cố khí hậu khác. Điều này giúp bảo vệ hàng hóa khỏi thiệt hại do các tác động thiên nhiên.
 • Bảo hiểm mất cắp và cướp giật: Bảo hiểm này đảm bảo rằng hàng hóa của bạn được bảo vệ khỏi rủi ro bị mất cắp hoặc cướp giật trong quá trình lưu trữ.
 • Bảo hiểm hỏa hoạn: Loại bảo hiểm này tập trung vào việc bảo vệ khỏi thiệt hại gây ra bởi hỏa hoạn. Điều này có thể bao gồm việc bảo vệ chống lại sự hư hại do lửa và khói.
 • Bảo hiểm sự cố điện: Đây là loại bảo hiểm đảm bảo rằng hàng hóa không bị thiệt hại do sự cố trong hệ thống điện, như điện áp cao, ngắn mạch, hoặc hỏa hoạn do điện.
 • Bảo hiểm hỏa hoạn và rò rỉ nước: Loại bảo hiểm này tập trung vào bảo vệ hàng hóa khỏi rủi ro bị thiệt hại do hỏa hoạn hoặc rò rỉ nước, như từ hệ thống cứu hỏa hoặc ống nước.
 • Bảo hiểm hỏa hoạn và sự cố máy móc: Bảo hiểm này đảm bảo rằng hàng hóa không bị thiệt hại do sự cố trong hệ thống máy móc, thiết bị, hoặc hỏa hoạn do máy móc.
 • Bảo hiểm tổn thất chung: Loại bảo hiểm này bao gồm các rủi ro khác mà bạn muốn bảo vệ tài sản khỏi, như va chạm, va đập, hư hại ngẫu nhiên, và nhiều rủi ro khác.

Khi lựa chọn bảo hiểm hàng hóa trong kho, bạn nên xem xét cẩn thận các rủi ro mà hàng hóa của bạn có thể đối mặt và chọn loại bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tài sản của bạn một cách tốt nhất.

Các mặt hàng thường được mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Loại hình bảo hiểm hàng hóa trong kho tập trung vào bảo vệ nhiều loại mặt hàng khác nhau. Các đối tượng thường được mua bảo hiểm bao gồm:

Các mặt hàng thường được mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho
Các mặt hàng thường được mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho
 • Trang thiết bị, máy móc: Đây thường là những tài sản có giá trị lớn và quan trọng cho hoạt động sản xuất. Bảo hiểm này đảm bảo rằng thiết bị, máy móc được bảo vệ khỏi các rủi ro như cháy nổ, hỏa hoạn, va đập, và sự cố máy móc.
 • Hàng hóa và vật tư: Các doanh nghiệp, cửa hàng thường mua bảo hiểm cho hàng hóa và vật tư trong kho để đảm bảo quyền lợi trước các rủi ro như cháy, mất cắp, thiệt hại vật chất.
 • Hồ sơ và tài liệu: Mặc dù không có giá trị tiêu dùng nhưng hồ sơ và tài liệu thường mang giá trị pháp lý và tinh thần quan trọng. Việc lưu trữ lâu dài có thể gây ra nguy cơ cháy nổ hoặc hư hại, do đó bảo hiểm sẽ bảo vệ khỏi những rủi ro này.
 • Các loại mặt hàng khác: Hầu hết các loại mặt hàng đều có thể mua bảo hiểm hàng hóa. Các công ty bảo hiểm thường sẽ thực hiện đánh giá giá trị hàng, điều kiện lưu trữ và đề xuất gói bảo hiểm phù hợp. Doanh nghiệp có thể dựa vào đánh giá này để lựa chọn bảo hiểm thích hợp nhất cho tài sản của mình.

Tóm lại, bảo hiểm hàng hóa trong kho giúp bảo vệ một loạt các tài sản quan trọng của doanh nghiệp khỏi các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình lưu trữ và sản xuất.

Phí và số tiền bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Số tiền bảo hiểm là giá trị tài sản được ghi nhận và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thông thường, giá trị này thấp hơn hoặc cân nhắc tương đương với giá trị thực của tài sản. Mục đích của việc xác định số tiền bảo hiểm là để tính toán phí bảo hiểm và xác định mức đền bù trong trường hợp xảy ra sự cố.

Phí và số tiền bảo hiểm hàng hóa lưu kho
Phí và số tiền bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Ví dụ, trong trường hợp công ty X muốn mua bảo hiểm cho kho hàng thì số tiền bảo hiểm sẽ dựa vào tổng giá trị của hàng hóa, cũng như các khoản phí lưu kho và các yếu tố khác. Hoặc, hãy xem xét trường hợp công ty Y mua bảo hiểm cho thiết bị sản xuất. Số tiền bảo hiểm ở đây sẽ bao gồm giá trị thực của các thiết bị, cũng như chi phí vận chuyển và lắp đặt.

Phí bảo hiểm là số tiền mà người mua bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đảm bảo hợp đồng. Phí này thường được tính dựa trên số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ nhất định. Cách thanh toán có thể là một lần sau khi ký hợp đồng hoặc theo thỏa thuận thanh toán định kỳ giữa hai bên. Phí bảo hiểm phản ánh sự cam kết của công ty bảo hiểm trong việc đền bù khi có sự cố liên quan đến hàng hóa.

Trách nhiệm các bên khi tham gia bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho được quy định cụ thể dưới đây:

Trách nhiệm các bên khi tham gia bảo hiểm hàng hóa lưu kho
Trách nhiệm các bên khi tham gia bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm hàng hóa trong kho:

 • Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, và tham gia các hoạt động liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.
 • Thực hiện đầy đủ quy định về phòng cháy chữa cháy tại kho theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
 • Ngay khi xảy ra sự cố như cháy, nổ, hư hỏng, bên mua bảo hiểm cần thông báo ngay cho bên bảo hiểm để cùng nhau xử lý tình huống.
 • Tạo điều kiện để thống kê thiệt hại hàng hóa, tài sản được bảo hiểm, và chuẩn bị hồ sơ liên quan cho việc yêu cầu bồi thường.
 • Lưu ý rằng khi xảy ra thiệt hại, chỉ cần thống kê và báo cáo những mặt hàng được bảo hiểm để tối ưu hóa việc xem xét bồi thường từ bên bảo hiểm.

Trách nhiệm của bên bán bảo hiểm hàng hóa trong kho:

 • Ngay khi nhận được thông báo về thiệt hại từ bên mua bảo hiểm, bên bán bảo hiểm cần phản hồi và tiến hành kiểm tra tình hình một cách nhanh chóng.
 • Xem xét nguyên nhân gây ra thiệt hại và xác định xem liệu các thiệt hại có nằm trong phạm vi bảo hiểm hay không.
 • Đối với hàng hóa nằm trong diện bảo hiểm, bên bán bảo hiểm phải thảo luận với bên mua bảo hiểm về phương pháp đền bù cụ thể.
 • Cam kết thực hiện quy trình đền bù nhanh chóng và trao đổi với bên mua bảo hiểm về số tiền bồi thường có thể chi trả.
 • Cam kết giải quyết các thủ tục thanh toán bồi thường cho bên mua bảo hiểm một cách kịp thời.

Trong tình huống này, sự thống nhất và tuân thủ các quy định trong hợp đồng bảo hiểm là vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong việc xử lý các sự cố và bồi thường thiệt hại hàng hóa trong kho.

Cách giám định và hình thức bồi thường

Giám định thiệt hại hàng hóa trong kho là một bước quan trọng để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất khi xảy ra sự cố. Bên mua bảo hiểm thường ủy quyền cho việc giám định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Trong trường hợp bên mua không đồng ý với kết quả giám định từ bên người bảo hiểm, họ có quyền yêu cầu sự can thiệp của giám định viên độc lập để đảm bảo tính khách quan.

Cách giám định và hình thức bồi thường
Cách giám định và hình thức bồi thường

Nếu sự thất thoát trong việc thống nhất giám định viên độc lập, hai bên có thể chấp thuận quyết định của tòa án nơi xảy ra sự cố để giám định thiệt hại. Tuy nhiên, kết quả của tòa án cần phải được tôn trọng và tuân thủ bởi cả hai bên.

Hình thức và trách nhiệm bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại của tài sản, giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm sự cố, và thỏa thuận giữa hai bên. Số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã khai báo ban đầu, trừ khi có thỏa thuận đặc biệt. Bên bán bảo hiểm cũng có thể bồi thường bằng cách sửa chữa, thay thế tài sản hư hại bằng tài sản tương đương, miễn sao đảm bảo quyền lợi cho bên mua bảo hiểm và được sự chấp thuận của họ.

Trường hợp bảo hiểm kho hàng không chi trả

Các trường hợp không được bảo hiểm chi trả khi xảy ra tổn thất hàng hóa trong kho có thể đa dạng và tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Dưới đây là một số trường hợp không được bên bảo hiểm chi trả cần được lưu ý:

 • Hàng hóa không được mua bảo hiểm: Nếu một phần hàng hóa trong kho không được mua bảo hiểm, khi xảy ra sự cố dẫn đến hư hại cho những hàng hóa này, bên bảo hiểm sẽ chỉ chi trả cho phần hàng đã được bảo hiểm. Các mặt hàng không mua bảo hiểm sẽ không được đền bù.
 • Hàng hóa trong kho hết hạn bảo hiểm: Nếu hàng hóa trong kho đã hết hạn thời gian bảo hiểm và doanh nghiệp không gia hạn kịp thời, thì bất kỳ tổn thất nào xảy ra sau thời gian hết hạn cũng không được bảo hiểm chi trả.
 • Hàng hóa không được đề cập trong hợp đồng: Bên bảo hiểm chỉ cam kết chi trả cho các hàng hóa được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Khi có thiệt hại về các mặt hàng không được đề cập, chúng sẽ không được bồi thường.
 • Nguyên nhân nằm trong danh sách trường hợp loại trừ: Các trường hợp loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm là những nguyên nhân không thuộc trách nhiệm bồi thường của bên bảo hiểm. Việc xác định nguyên nhân gây ra thiệt hại có thể tác động đáng kể đến quyền lợi của bên mua và bán bảo hiểm.

Lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

Trước khi ký hợp đồng bảo hiểm, việc nắm vững các điều khoản cụ thể là quan trọng để đảm bảo mức chi trả thiệt hại cho hàng hóa trong kho được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả. Dưới đây là những lưu ý chi tiết và quan trọng mà doanh nghiệp nên xem xét:

 • Xác định một số tiền bảo hiểm hợp lý dựa trên giá trị thực tế của hàng hóa. Tránh việc khai báo quá mức để đảm bảo quyền lợi khi có thiệt hại.
 • Chú ý đến chi phí và tỷ lệ bảo hiểm để chọn lựa phạm vi bảo hiểm phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp.
 • Xác định thời hạn bảo hiểm cần thiết và đảm bảo việc gia hạn được thực hiện đúng hạn.
 • Mô tả chi tiết về hạng mục bảo hiểm và xác định giá trị tương đương của từng tài sản.
 • Đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm phản ánh đúng thông tin về hàng hóa và tài sản trong kho.
 • Kiểm tra và hiểu rõ những điều khoản loại trừ để tránh những rủi ro không được bảo hiểm đền.
 • Xác định các nguy cơ thường gặp và hỏi rõ về mức đền bù trong các tình huống đó.
 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết và tham khảo ý kiến từ bộ phận pháp chế hoặc luật sư nếu cần.
 • Cân nhắc mua bảo hiểm cho cả kho hàng và hàng hóa trong kho để đối phó hiệu quả với sự cố và giảm thiểu tổn thất tài chính.

Bằng cách này, doanh nghiệp có thể thực hiện quản lý rủi ro một cách chặt chẽ và đảm bảo an ninh cho tài sản của mình.